براساس بررسی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته؛

محصولات کشاورزی چند درصد گران شد؟

محصولات کشاورزی در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط نرخ هر کیلو زردآلو برابر ٤٤٢٠٢ ریال و هر کیلو هلو ٣١٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٥٣،٨ و ٥٧.٤ درصد افزایش داشته است.

گسترش‌نیوز: در سال ١٣٩٧، در بخش غلات، متوسط نرخ هر کیلو گرم گندم با رشد ١،٢ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٣٠٥٠ ریال، متوسط نرخ جو با افزایش ٢٠.١ درصدی ١١٧٨٧ ریال، متوسط نرخ شلتوک با رشد ٢٢.٠ درصدی ٤٨٤٧٧ ریال و متوسط نرخ ذرت دانه‌ای با افزایش ١٨.٣ درصدی معادل ١٤٣٦٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط نرخ هر کیلو نخود با ٢،٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ٥٣٦٥٠ ریال و نرخ عدس با ٠.٩ درصد کاهش به ٤٩٣١٤ ریال رسید.

در بخش دانه‌های روغنی، نرخ متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ١٠،٠ درصد کاهش نسبت به سال ٩٦ به ٣٢٩٧٠ ریال و نرخ متوسط کلزا با ٤.٤ درصد افزایش به ٢٨٢٩٩ ریال بالغ گردید.

در بخش محصولات لیفی، نرخ متوسط هر کیلو پنبه (وش) با افزایش ٨٩،٧ درصدی نسبت به سال ٩٦ برابر ٥٦٨٤٦ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، نرخ متوسط هر کیلو هندوانه با افزایش ١٨٤،٦ درصدی به ٨٨٦٠ ریال، نرخ خربزه با افزایش ١١٩.١ درصدی به ١٤٤٥٣ ریال و نرخ خیار با افزایش ٩٦.٨ درصدی به ٢٠٦٩٢ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط نرخ هر کیلو سیب زمینی معادل ١٢٤٤٨ ریال و هر کیلو پیاز ١١٣٥١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٨٤،٠ و ١٥.٢ درصد رشد داشته ­است. همچنین، متوسط نرخ هر کیلو گوجه فرنگی با ١٨٠.٩ درصد افزایش برابر ١٦٦٨٠ ریال و هر کیلو بادنجان با ١٠٥.٨ درصد افزایش برابر ١٣٥٦٧ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط نرخ هر کیلو یونجه معادل ١١٥٩٤ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ١٠٢١٢ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ٤٢،٩ و ١٧.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط نرخ هر کیلو زردآلو برابر ٤٤٢٠٢ ریال و هر کیلو هلو ٣١٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٥٣،٨ و ٥٧.٤ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط نرخ هر کیلو سیب درختی ٣١٣٦٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل ١٢٣،٤ درصد افزایش داشته و متوسط نرخ انگور به ٢٨٤٣٨ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ١٠٣.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات، متوسط نرخ هر کیلو پرتقال با افزایش ٦١،١ درصد به١٤٤٤٠ ریال و نرخ نارنگی با رشد ٩٤.١ درصدی به ٢٠٤٧٥ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط نرخ هر کیلو گوسفند و بره زنده ٢٣٤٧٦٢ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ٢٣٧١٥٣ ریال بوده که نسبت به سال ٩٦ به ترتیب معادل ٤٨،٠ و ٧٥.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ١٣٩٧، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط نرخ هر کیلو شیر گوسفند برابر ٤٥٣٥١ ریال و هر کیلو شیر گاو ١٥٨٢٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٦،٦ و ٣٤.١ درصد افزایش داشته است.  

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینة متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ١٧٩٦٤٨٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٣،١ درصد کاهش و هزینة شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٣١٢٩٧٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٠.٣ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینة دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی با کاهش ١٠.٤ درصدی معادل ٨٢٤٤٨٣ ریال و هزینة دیسک زمین زراعی دیم با افزایش ١٣.٢ درصدی معادل ٦٤٨٨٦٨ ریال بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد برابر ٥٣٤٠٧٢ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ٤٠٧٤٤٥ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٦،٨ و ٥.١ درصد افزایش داشته است؛ و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد برابر ٨١٧٨١٤ ریال بوده که نسبت به سال ٩٦ معادل ٢٤.٨ درصد رشد نشان می‌دهد. به علاوه، دستمزد روزانه‌ کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد با ١٢.٧ درصد افزایش به ٥٨١٣٧٠ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ١١.٨ درصد افزایش به رقم ٥٨٨٢٩٠ ریال بالغ گردید.

منبع: اقتصاد آنلاین

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید