قوانین، پیش‌نیاز ورود SMEها به فرابورس

سید مصطفی صفاری / کارشناس بورس

ظرفیت‌های بازار گردشگری ایران برای جذب روس‌ها

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران معتقد است: اگر دولت قصد دارد گردشگران روسی را جذب کند باید تسهیلات و امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و زیرساخت‌ها را تکمیل کند.

فقدان بازار فروش برای محصولات کشاورزی

یک کارشناس و فعال بخش کشاورزی تعادل بخشی به بازار داخلی و صادرات، ساماندهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، اجرای طرح جامع الگوی کشت و نظارت بر توزیع نهاده‌های اولیه را مهم‌ترین نیازهای کنونی این بخش اعلام کرد.

لزوم جذب همسایگان دست و دلباز

حسین عبادتی / راهنمای گردشگری انگلیسی زبان

شرط بازارسازی برای بازی‌های موبایلی

یک تولیدکننده بازی‌های دیجیتالی معتقد است رعایت استانداردهای بین‌المللی و تبلیغات، نقش مهمی در ایجاد بازارهای بین‌المللی برای بازی‌های موبایلی دارند.

ضوابط فروش بازی‌های خارجی در ایران

رئیس سندیکای برنامه‌های موبایلی ضوابط و قواعد فروش بازی‌های خارجی در ایران را توضیح داد.