کدخبر: 19215

اصناف بازرسی ندارد/ به شکایات رسیدگی می کنیم

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: به شکایات صنفی وارده به 124 رسیدگی می کنیم.

محمد حسن امرالهی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: در مناسب های خاص مثل بازگشایی مدارس، نمایشگاه های پاییزه و بهاره به همراه تعزیرات گشت های مشترک داریم که نماینده تعزیرات با دیدن تخلفات همان جا حکم صادر می کند. اما با توجه به این که کالا فراوان است و مشتری وجود دارد نمایشگاه های فصلی برگزار نمی شود بنابراین بازرسی های دوره ای نداریم.

وی افزود: رسیدگی به شکایت های مربوط به اصناف بخش عمده ای از وظایف معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف را تشکیل می دهد. شکایت ها به شماره 124 مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می شود. شکایت هایی که مربوط به سازمان ها باشد را خودشان رسیدگی می کنند و شکایت هایی که مربوط به اصناف باشد را به ما ارجاع می دهند.  

وی در خصوص نظارت بر کم فروشی افزود: نظارت بر ترازوهایی که واحد های صنفی استفاده می کنند توسط اداره استاندارد انجام می شود.

1000 کاراکتر باقیمانده است


آخرین اخبار

شنبه, 30 تیر 1397 - 12:08