معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری مطرح کرد؛

شرکت‌های دانش‌بنیان، سپهر اقتصاد کشور

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری گفت: ما در تلاش برای تحقق این ارزش افزوده در همه بخش‌های فناوری هستیم زیرا کشور از دوران خام فروشی و گذران با درآمد نفتی گذشته است؛ سطح زندگی و توقعات جامعه تغییر یافته و نسل جوان و خلاق، برای بروز توانمندی هایش نیازمند مجالی برای کار نوآورانه و فناورانه است.

گسترش‌نیوز: سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه ملی دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی در باغ موزه دفاع مقدس گفت: بیش از ۶۰۰۰ استارتاپ و ۴هزار شرکت دانش‌بنیان اکنون به یک بازوی قدرتمند برای حل نیازهای کشور بدل شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان اکنون صاحب یک خانواده صمیمی است، گفت: این خانواده هر روز گسترده تر می‌شود. دانش‌بنیان اکنون یک مفهوم جدایی ناپذیر از اقتصاد و زندگی مردم شده است راه برای گسترده شدن این شبکه باید هموار شود و این کار با گستراندن زیست بوم مساعد کارآفرینی و نوآوری، شدنی است.

شرکت‌های دانش‌بنیان، سپهر اقتصاد کشور

ستاری در ادامه گفت: در این نمایشگاه بخش بسیار کوچکی از دستاوردهای کشور در حوزه دانش‌بنیان را ارائه می‌کند. این در حالیست که دامنه اثر شرکت‌های دانش‌بنیان وزن قابل توجهی در سپهر اقتصاد کشور پیدا کرده است.

آینده کشور در دستان کسب و کارهای نوآورانه و خلاقی است که بذرشان در زیست بوم کارآفرینی کاشته شده است و اکنون، بارور شده است. این نهال‌های جوان استارتاپی علاوه بر رشد نمایان، زمینه ساز پرورش استارتاپ‌های دیگری می‌شوند.

وی افزود: خوشبختانه اکنون جامعه این باور مهم رسیده است که باید پشتیبان و همراه اقتصاد دانش‌بنیان باشد طعم خوشایند این کسب و کارها را چشیده است. برای سال آینده شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها نیز روند روبه رشد و تاثیرگذاری بیش تری در اقتصاد را پیش‌بینی می‌کنم.

ضرورت گذر از خام فروشی

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری افزود: ما در تلاش برای تحقق این ارزش افزوده در همه بخش‌های فناوری هستیم زیرا کشور از دوران خام فروشی و گذران با درآمد نفتی گذشته است؛ سطح زندگی و توقعات جامعه تغییر یافته و نسل جوان و خلاق، برای بروز توانمندی هایش نیازمند مجالی برای کار نوآورانه و فناورانه است.

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد: ما نه تنها به یک دولت نوآور بلکه به جامعه‌ای نیاز داریم که تشنه و خواهان نوآوری باشد؛ زمانی که حضور بخش خصوصی در پژوهش پررنگ شود و جامعه تاثیر پژوهش، دانشگاه و نوآور

 

ی جوانانش را ببیند جایگاه و اهمیت نوآوری را لمس می‌کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید