درمان بیماری‌های لاعلاج با روش جدیدی برای اصلاح دی. ان. ای

محققان روش جدیدی برای اصلاح دی. ان. ای ابداع کرده‌اند که می‌تواند 'ژن‌های شکسته شده' را در مغز ترمیم کرده، بیماری‌هایی را که پیش‌ازاین قابل‌درمان نبودند، درمان کند و حتی طول عمر انسان را افزایش دهد.

مولکول حیات در فضا کشف شد

دانشمندان برای نخستین بار موفق به کشف یک مولکول آلی پیچیده در فضا شده‌اند که از ساختار نامتقارن مشابه مولکول‌های کلیدی برای حیات زمین برخوردار است.