افزایش اختیارات بانک‌کشاورزی در شهرستان‌ها

قزلباش به مجموعه مانده تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد ریال و مطالبات هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نسبت منابع به مصارف بانک کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات و نسبت منابع هفت هزار میلیارد ریال است که بر اساس قانون باید نسبت منابع به مصارف حدود یک یا بیشتر باشد.

گسترش‌نیوز - به مناسبت هفته خبرنگار نشست خبری امیرحسام قزلباش مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی برگزار شد.وی با اشاره به تسهیلات اشتغال پایدار روستایی که مهم ترین رویکرد دولت در سال جاری است عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۷ میلیارد تومان سهمیه اول بانک کشاورزی بوده است که معادل ۹۷ درصد تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری ابلاغی بانک کشاورزی در استان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه تاکنون از ۱۱۹ پرونده ۶۸۸ اشتغال پیش بینی می شود گفت: هدف از اجرا و پرداخت تسهیلات حمایت از طرح ها و اشتغال در بخش روستایی و عشایر است که نرخ تسهیلات در مناطق مرزی ۴ درصد و در مناطق غیر مرزی ۶ درصد می باشد که سرمایه در گردشی که برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در نظر گرفته شده ۱۰ درصد است.

افزایش اختیارات بانک های شهرستانی

قزلباش گفت: طرح هایی که تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان هستند در شعب شهرستانی مورد بررسی قرار می گیرند. مدیر شعب بانک کشاورزی استان ارائه وثیقه مورد نیاز از جمله مشکلات متقاضیان است اشاره کرد و افزود: متقاضیان می توانند محل اجرای طرح، خانه روستایی محل طرح را به عنوان وثیقه به بانک معرفی کنند که بعد از بررسی به آنها تسهیلات ارائه شود. وی ادامه داد: از مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بانک کشا.رزی قرار گرفته است که سهم استان از این میزان  ۲.۸۱ صدم درصد  معادل ۳۳۷ میلیارد تومان می باشد.

سربیشه رکرود دار تهسیلات اشتغال پایدار روستایی

مدیر شعب بانک کشاورزی با اشاره به اینکه شهرستان سربیشه بیشترین پرداختی و بیرجند، فردوس، بشرویه، نهبندان، طبس، زیرکوه درمیان قاین خوسف سرایان در اولویت های بعد قرار می گیرند عنوان کرد: طرح های بزرگ که توسط بانک کشاورزی حمایت شده خوارک دان و علوفه ستاره کیان، مرغ مادر و چندین طرح دیگر است که حدود ۳۰ میلیارد تومان می شود.

وی به هفت طرح ملی اشتغال پایدار روستایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: مبالغ هفت طرح ۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۲ طرح مراحل پرداخت رسیده و چند طرح دیگر در شهرستان قاین مشکل حقوقی دارد که تاکنون نتوانسته اند تسهیلات دریافت کنند.

۳۰ تا ۳۵ درصد از منابع استان های دیگر در خراسان جنوبی هزینه شد

قزلباش به مجموعه مانده تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد ریال و مطالبات هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نسبت منابع به مصارف بانک کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات و نسبت منابع هفت هزار میلیارد ریال است که بر اساس قانون باید نسبت منابع به مصارف حدود یک یا بیشتر باشد اما به عنوان بانک حمایتی بخش کشاورزی در استان فعالیت می کنیم نسبت منابع به مصارف حدود ۳۵درصد بیشترمصارفمان بیشتر از منابع ما است و از نظر عرف سیستم بانکی این یک امتیاز منفی می باشد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه توانسته ایم منابع استان را داخل استان نگه داریم و علاوه بر آن بیش از ۳۰ درصد منابع را از استان های دیگر بگیریم.

وی به مسئولیت های اجتماعی بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۶۶ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال تا پایان ۱۴ مردادماه پرداخت کرده ایم و هیچ پشت نوبتی نداریم.

۶۸۸ شغل در ایجاد ۱۱۹ پروژه در استان

وی با اشاره به تسهیلات اشتغال پایدار روستایی که مهم ترین رویکرد دولت در سال جاری است عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۷ میلیارد تومان سهمیه اول بانک کشاورزی بوده است که معادل ۹۷ درصد تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری ابلاغی بانک کشاورزی در استان پرداخت شد. وی با بیان اینکه تاکنون از ۱۱۹ پرونده ۶۸۸ اشتغال پیش بینی می شود گفت: هدف از اجرا و پرداخت تسهیلات حمایت از طرح ها و اشتغال در بخش روستایی و عشایر است که نرخ تسهیلات در مناطق مرزی ۴ درصد و در مناطق غیر مرزی ۶ درصد می باشد که سرمایه در گردشی که برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در نظر گرفته شده ۱۰ درصد است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید