بدبخت‌ترین کشورهای جهان مشخص شدند

مردم آفریقای مرکزی بیشتر از ساکنان دیگر کشورها از وضع زندگی خود ناراضی هستند.

گسترش نیوز: نظرسنجی موسسه گالوپ در سایت این موسسه مشهور نظرسنجی منتشر شده است.

africa1.jpg

طبق این نظرسنجی، افریقای مرکزی که در آنجا جنگ داخلی جریان داشته و دهها هزار نفر آواره شده اند، یکی از ۱۱ کشور واقع در جنوب صحرای افریقا است که اکثریت ساکنان آنها به خاطر درد و رنج‌های روزمره خود ناراضی هستند.

عراق که ۵۹ % ساکنان آن احساس بدبختی می‌کنند، در مکان دوم قرار دارد. جنوب سودان با ۵۵ درصد ناراضی، مصر با ۴۷% ناراضی از جمله بدبخت‌ترین کشورهای جهان هستند.

خاطرنشان می‌شود که تعداد افراد دچار تشنج عصبی و نگرانی رو به افزایش است.

منبع: اسپونتیک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید