تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در اردبیل برگزار شد.

photo2019-07-1117-16-04
photo2019-07-1117-16-08
photo2019-07-1117-16-00
photo2019-07-1117-15-56
photo2019-07-1117-15-53
photo2019-07-1117-15-48
photo2019-07-1117-15-43
photo2019-07-1117-15-37
photo2019-07-1117-14-36
photo2019-07-1117-15-29

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید