تصاویر/ جلبک، غذای محبوب چینی‌ها

بومیان جزیره داکین در استان شاندونگ چین در فصل تابستان هزاران تن جلبک دریایی برداشت می‌کنند.

31501020aa37bd4-84f6-11e9-bda2-8286175bc410imagehires183234
31501010aa37bd4-84f6-11e9-bda2-8286175bc410imagehires183234
31501000aa37bd4-84f6-11e9-bda2-8286175bc410imagehires183234
31500990aa37bd4-84f6-11e9-bda2-8286175bc410imagehires183234
31500980aa37bd4-84f6-11e9-bda2-8286175bc410imagehires183234
31500970aa37bd4-84f6-11e9-bda2-8286175bc410imagehires183234
31500960aa37bd4-84f6-11e9-bda2-8286175bc410imagehires183234

عکس: منابع خارجی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید