تصاویر/ نمایش هوایی به سبک چشم‌بادامی‌ها

ناوگان نیروی هوایی ارتش چین در نمایشگاه هوایی ژوهای به اجرای برنامه نمایش هوایی پرداخت.

HAVAII3.jpg

HAVAII4.jpg

HAVAII5.jpg

HAVAII6.jpg

HAVAII7.jpg

HAVAII.jpg

HAVAII1.jpg

HAVAII2.jpg

منبع‌: مهر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید