کودکانی که عمرشان نذر سرور جوانان بهشت می شود

هر ساله مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و پدران مومن و متدین به همراه کودکانشان در نخستین جمعه از ماه محرم در سراسر ایران به منظور عرض ارادت به آستان حضرت امام حسین(ع) و طفل شیرخواره ایشان برگزار می شود.

شکوفه ها به مدرسه رفتند