گرانی تا جایی که مردم تحمل کنند

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول

آقای همتی، همتی دیگر لازم است

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول

هواپیمایی بلاتکلیف ملی خصوصی دولتی

ناصربزرگمهر / مدیر مسئول

یک تومن یعنی چقدر؟

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول

جهان را عشق می‌سازد

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول

آقای وزیر بهداشت حالا نوبت شماست

ناصربزرگمهر - مدیر مسئول