آقای رئیس‌جمهوری باران رحمت خداست، زحمت حاصل مدیریت غلط است

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول

سلطان صاحبقران عشق و رفاقت هم رفت

ناصر بزرگمهر / مدیرمسئول

naserbozorgmehr940904.jpg

جامعه با مطبوعات همیشه زنده است

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول

آقای رئیس‌جمهوری نظام بانکی کشور بیمار است

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول

گرانی تا جایی که مردم تحمل کنند

ناصر بزرگمهر / مدیر مسئول