نخستین چاپ «کتاب تاریخی» ارامنه ایران

برای نخستین بار «کتاب تاریخی» مربوط به ارامنه ایران در قرن 17 و 18 که در برگیرنده بخشی از وقایع آن دوران نیز هست چاپ و در ایروان پایتخت ارمنستان رونمایی شد.

دستفروشان کتاب و جای خالی نظم اقتصادی

پدیده دستفروشی کتاب از جمله موضوعاتی است که همواره مخالفان و موافقانی دارد، برخی رشد این پدیده را ناشی از مسائل اقتصادی دانسته و بعضی دیگر علاقه به کتاب و مطالعه را دلیل روی آوردن دستفروشان به این شغل دروغین عنوان کرده‌اند.

او رفاقت را می‌فهمید

ناصر بزرگمهر/ مدیر مسئول

احداث کتابخانه مرکزی و تالار شهر زنجان به کمک بخش خصوصی

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان گفت: ساخت 2 پروژه کتابخانه مرکزی و تالار شهر زنجان مطابق با ماده ی 27 پس از انتشار اگهی فراخوان به بخش غیر دولتی واگذار می شود.

ساماندهی یارانه‌های حوزه نشر به کمک اصحاب نشر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: یارانه در حمایت از نشر باید ساماندهی و بازمهندسی شده و این باید به کمک خود اصحاب نشر انجام شود.

پیکر مدیا کاشیگر به خانه ابدی بدرقه شد

پیکر مدیا کاشیگر با حضور جمعی از اهل قلم و فرهنگ به خانه ابدی بدرقه شد.