|
کدخبر: 135880

آخرین آمار جهانی کرونا ( ۹۹/۰۸/۲۸)

درحال‌حاضر (چهار‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه) امریکا با ۱۱ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۱۱ نفر از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشور‌های هند، برزیل و فرانسه در رده‌های دوم تا چهارم هستند.

سبک زندگی آخرین آمار جهانی کرونا ( ۹۹/۰۸/۲۸)

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۴۶ هزار و ۶۶۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۵۵ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۱۸۹ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن کاهشی بوده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا با رشد ۱۰ هزار و ۵۱۲ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۷۹ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش نیز کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۳۸ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۲۵۴ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. امریکا: ۱۱ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۱۱ نفر (۱۵۷ هزار و ۲۶۱ نفر)

۲. هند هشت میلیون و ۹۱۲ هزار و ۹۰۷ نفر (۳۸ هزار و ۵۳۲ نفر)

۳. برزیل پنج میلیون و ۹۱۱ هزار و ۷۵۸ نفر (۳۵ هزار و ۱۸ نفر)

۴. فرانسه دو میلیون و ۳۶ هزار و ۷۵۵ نفر (۱۴ هزار و ۵۲۴ نفر)

۵. روسیه یک میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۳ نفر (۲۲ هزار و ۴۱۰ نفر)

۶. اسپانیا یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۵۸ نفر (۱۳ هزار و ۱۵۹ نفر)

۷. بریتانیا یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۳۲ نفر (۲۰ هزار و ۵۱ نفر)

۸. آرژانتین یک میلیون و ۳۲۹ هزار و پنج نفر (۱۰ هزار و ۳۲۱ نفر)

۹. ایتالیا یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۷۲ نفر (۳۲ هزار و ۱۹۱ نفر)

۱۰. کلمبیا یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۲۸ نفر (پنج هزار و ۹۱۱ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۴۸۸ هزار و ۴۷۳ نفر مبتلا و ۱۳ هزار و ۳۵۲ مبتلا جدید در جایگاه چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. امریکا ۲۵۱ هزار و ۹۰۱ نفر (یک هزار ۶۱۵ نفر)

۲. برزیل ۱۶۶ هزار ۷۴۳ نفر (۶۷۶ نفر)

۳. هند ۱۳۱ هزار و ۳۱ نفر (۴۷۲ نفر)

۴. مکزیک ۹۹ هزار و ۲۶ نفر (۱۶۵ نفر)

۵. بریتانیا ۵۲ هزار و ۴۷۵ نفر (۵۹۸ نفر)

۶. ایتالیا ۴۶ هزار و ۴۶۴ نفر (۷۳۱ نفر)

۷. فرانسه ۴۶ هزار و ۲۷۹ نفر (۶۲۵ نفر)

۸. ایران ۴۲ هزار و ۴۳۱ نفر (۴۸۲ نفر)

۹. اسپانیا ۴۱ هزار و ۶۸۸ نفر (۴۳۵ نفر)

۱۰. آرژانتین ۳۶ هزار و ۱۰۶ نفر (۳۷۹ نفر)

منبع: برنا

ارسال نظر