|
کدخبر: 138047

بازداشت یک مقام ارشد قضایی در رابطه با پرونده طبری

رئیس سابق اداره امنیت حفاظت قوه به اتهام اخذ رشوه در پرونده طبری از نیازآذری دستگیر شد.

حوادث بازداشت یک مقام ارشد قضایی در رابطه با پرونده طبری

محمدجواد رشیدی رئیس سابق اداره امنیت حفاظت قوه و رئیس فعلی حفاظت شوراهای حل اختلاف به اتهام اخذ رشوه در پرونده طبری از نیازآذری دستگیر شد.

 

منبع: رجا نیوز

ارسال نظر