|
کدخبر: 120831

پیشنهاد افزایش سرمایه ۲ برابری "غزر" از محلی جذاب + سند

شرکت زر ماکارون از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل جذاب سود انباشته خبر داد.

بورس پیشنهاد افزایش سرمایه ۲ برابری "غزر" از محلی جذاب + سند

براین اساس، "غزر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۶۰ به ۳۲۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت در صورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

در متن اطلاعایه این شرکت آمده است:

موضوع: پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ( مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۵ هیات مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌گردد.

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

ارسال نظر