|
کدخبر: 123138

تشخیص فرار مالیاتی براساس تراکنش های بانکی

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی جزییات جدیدی از بررسی برخی پرونده‌های مالیاتی براساس تراکنش‌های بانکی مشخص شد.

مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش‌های بانکی سال ۹۳ خبر داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان مختومه شود.

در این نامه آمده است: نظر به اینکه براساس مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی مقرر شده است: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تراکنش‌های بانکی تکمیلی سال ۱۳۹۳ که تا روز جاری ( ۱۳۹۹/۹/۱۷ ) به دفتر مذکور واصل شده است را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ پالایش و به ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال نماید و مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص از مهلت سه ماهه موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای ابلاغ و یک ماهه اعتراض نیز در دریافت اطلاعات تکمیلی از مؤدیان و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع استفاده نموده تا پرونده‌های مذکور حتی المقدور در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم مختومه گردد.»

چندی قبل نیز در گزارشی به موضوع بررسی تراکنش های بانکی در خصوص موسسات مختلف مربوط به سال ۱۳۹۳ پرداخته بودیم. بر اساس جزییات مالیات بر درآمد یکی از شرکت‌ها، یک واحد تولیدی در یکی از شهرستان های دور افتاده اقدام به ثبت اطلاعات یک مؤسسه ثبت شده دیگر در تهران به عنوان خریدار کرده است که به هیچ عنوان ارتباط کاری با یک دیگر نداشته‌اند. این موارد مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده است.

ارسال نظر