|
کدخبر: 110656

اصل وحدت بودجه چیست؟

اصل وحدت بودجه به دنبال تنظیم دقیق و یکباره بودجه و ارائه آن به مجلس است.

اقتصاد اصل وحدت بودجه چیست؟

اصل وحدت بودجه چیست؟ برای جلوگیری از موازی کاری و اتلاف وقت مجلس و دولت در این اصل توصیه شده که دولت درآمد و هزینه‌های کلیه دستگاه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم از منابع مالی دولتی استفاده می‌کنند و یا بخشی از کار‌های آن بر عهده دولت است همه را یکجا محاسبه کرده و در قالب یک بودجه واحد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

در این اصل ارقام و و هزینه‌ها باید به صورت دقیق محاسبه گردد تا طی سال در آن تغییری ایجاد نشود و نیاز است این ارقام بادقت بالایی محاسبه شود تا در طول سال بودجه به اصلاح و یا متمم بودجه دچار نشود.

البته در این میان متمم بودجه در شرایطی خاص ارائه می‌شود و یکی از موارد استثنا بر اصل بودجه است.

منبع: میزان

ارسال نظر