|
کدخبر: 139083

آخرین قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار امروز (۹۹/۰۹/۱۲) + جدول

امروز قیمت تیرآهن، میلگرد، پروفیل و مفتول افزایش جزئی را تجربه کرده است.

اصناف آخرین قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار امروز (۹۹/۰۹/۱۲) + جدول

آخرین قیمت انواع آهن آلات در بازار ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۲.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۳.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۸.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۵.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۱۳.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۸۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۸۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۸۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۸۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۸۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۸۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۸۷.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۱۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۷۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۷.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۲.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۲.۰۰۰

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر