|
کدخبر: 123226

ساخت مسکن حمایتی، کلید معضل تامین مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان معتقد است که دولت تنها با ساخت مسکن حمایتی می تواند معضل تامین مسکن را حل کند.

استان‌ها    ساخت مسکن حمایتی، کلید معضل تامین مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان  اصفهان در گفتگوی اختصاصی با گسترش نیوز:

ساخت   مسکن حمایتی، یگانه راه برون رفت از معضل تامین مسکن 

 یک کارشناس ارشد صنعت ساختمان معتقد است: دولت باید برای حل مشکل تامین مسکن،  سراغ ساخت مسکن حمایتی برود چراکه طرح مسکن مهر نشان داد با منابع نا محدود هم نمی توان مشکل مسکن را حل کرد.

مهدی شیخ سجادیه با بیان ضعف دولت در بحث مسکن مهر گفت: دولت با ورود به مسکن مهر در دوره های قبل و صرف منابع نامحدود، نشان داد حتی با پول نامحدود قادر به حل مشکل مسکن در بلند مدت نیست، (۲ میلیون در بیش از ۱۰ سال و هر سال ۲۰۰ هزار مسکن) و در دوره فعلی هم طرح اقدام ملی نیاز به زمین نامحدود و در ادامه منابع بانکی ارزان قیمت دارد و قطعا راهکار مناسب و بلند مدتی نیست چون زمین های دولتی محدودند.

 عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان ابن مهم که راهکارطرح مسکن حمایتی اجرای آن توسط دولت است افزود:دولت با حمایت از سازندگان و انبوه سازان و مساعدت و حمایت همه جانبه از قبیل تسهیل ضوابط شهرسازی، تامین رایگان زیر ساخت های شهری، حذف هزینه های مازاد دولتی و سازمانی، ارائه تسهیلات طبق ضوابط بانک های عامل و ... می تواند، مسکن حمایتی را در محدوده های تعیین شده در بعضی از مناطق کمتر توسعه یافته شهر ها و بافت های فرسوده ایجاد و امکان مشارکت بخش خصوصی را در جهت تولید مسکن تحت عنوان مسکن حمایتی فراهم آورد.

شیخ سجادیه در ادامه بحث مسکن حمایتی خاطر نشان کرد: در ادامه با ارائه راهکار های مناسب می توان، مسیر مصرف مسکن حمایتی را به سمت افراد بدون مسکن و خانه اولی ها سوق داد.

وی با بیان اینکه چرخه اقتصاد ایران به حرکت نمی افتد مگر با رونق و توسعه ساخت مسکن، اذعان کرد: این امر به این دلیل است که صنعت ساختمان، بیش از ۳۰۰ شغل را به همکاری با خود درمی آورد. 

شیخ سجادیه با اشاره به اینکه در فرهنگ ما به حفظ ارزش های انسانی بسیار توجه شده است، یکی از حقوق خریداران مسکن را حفظ کرامات انسانی آنها دانست و افزود: جامعه بدون انسان معنایی ندارد و نباید به انسان نگاه ابزاری شود. بر این اساس به ارائه خدمات مطلوب به مردم بسیار توجه شده است.

خبرنگار: سیمازاهدی

ارسال نظر